Případové studie

08 duben 2016

Trilux - Image katalog

Záměr klienta:Vytvořit prezentační katalog, který by nejvíce vystihoval možnosti výrobce. Materiál byl cílen zejména investorům, projekčním kancelářím a architektům. Jeho ztvárněním měla vyniknout úroveň a design výrobků i cílové skupiny, které oslovuje. Katalog bude sloužit jako připomínka po jednání se zástupcem firmy.
K naplnění cílejsme diskutovali zadání a určení katalogu. Navrhli jsme kreativitu a grafiku jednotlivých stran, zpracovali text a vybrali fotografie. Po schválení klientem jsme zajistili tisk.
Užitek:Trilux získal katalog, jehož pořízení si nevyžádalo žádné zbytečné časové a finanční náklady. Působili jako konzultanti znalí oboru komunikace a tvorby obsahu sdělení.

Ukázka:

Trilux - Image katalogTrilux - Image katalogTrilux - Image katalogTrilux - Image katalog
1.strana2.strana (uvnitř)3.strana (uvnitř)4.strana

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps