Případové studie

08 duben 2016

Setkání distributorů SKF, 100 osob, Šiklův mlýn

Záměr klienta:Ke vzájemnému poznání a budování vztahů obchodního oddělení se zástupci regionálních distributorů připravit a provést dvoudenní akci, která bude hravá, poučná a s prvky soutěživosti. Akci zakončit galavečeří a programem. Navázat na předchozí výborné pověsti námi pořádaných akcí.
K naplnění cílejsme vyhledali vhodný prostor, který vyhovuje všem požadavkům zadání a s dodavateli projednali dle rozpočtu program, organizaci, stravování a ubytování. Připravili jsme text pozvánky a programu. Účastníci byli rozděleni do skupin a ty měly časový harmonogram pohybu. Vybrané aktivity podporovaly týmového ducha a vzájemné poznání. Byl pořízen dostatek fotodokumentace, která byla účastníkům poskytnuta.
Užitek:Díky našemu výběru, plánování a organizaci se marketing firmy mohl soustředit na vlastní práci a na kontrolní činnost. Při vlastní akci se mohli věnovat budování vztahů s distributory.

Ukázky programu:

Setkání distributorů SKF, 100 osob, Šiklův mlýn

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps