Případové studie

Exkurze do výroby - poznání a důvěra

08 duben 2016

Rupa - Exkurze do výroby - poznání a důvěra

Záměr klienta:Ukázat novinářům prvotní suroviny tyčinek, moderní technologii a hygienu výroby. Osobním poznáním přinést důvěru v poctivost a osobní identifikaci s produkty. Seznámit je s výrobním programem, výrobky ochutnat – přinést novinářům poznání, aby se nebáli o výrobcích psát a doporučovali je čtenářům
K naplnění cílesme navrhli, připravili a zorganizovali TK. Služba zahrnovala sestavení strategie akce, přípravu textů a tiskové zprávy. Zajištění účasti novinářů, jejich dopravu do závodu, organizace a moderování akce. Osobní oslovení a následné komunikace i s nezúčastněnými novináři k zajištění četné a pozitivní mediální publicity. Monitoring médií a reporting
Zúčastnilo se:25 novinářů (ČTK, deníky, ekonomické tituly, odborné časopisy, internetové servery, společenské časopisy, média výrobních odvětví)
Monitoring:Téma získalo okamžitou publicitu ve více než 10 (deseti) médiích
Užitek:Akce přinesla poznání a důvěru novinářů v produkty. V následujícím období významně podpořila pozitivní publicitu produktů. Čtenářům se upevňuje důvěra v produkty s efektem opakovaných nákupů a doporučení známým.

Ukázky publicity:

Rupa - Exkurze do výroby - poznání a důvěraRupa - Exkurze do výroby - poznání a důvěraRupa - Exkurze do výroby - poznání a důvěraRupa - Exkurze do výroby - poznání a důvěra
Lidovky.czTitul: FitTitul: Moderní obchodTitul: Moderní obchod

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps