Případové studie

Spolupráce s redakcemi médií 2012 – 2014

08 duben 2016

Rupa - spolupráce s redakcemi médií

Záměr klienta:Seznámit veřejnost prostřednictvím médií s produkty FLY, Maxi Nuta, Maxi Nuta Delight, jejich složením a možnostmi užití. Minimalizovat náklady na prezentaci, ale zajistit, aby veřejnost produkty znala a rozuměla jejich užití. Podpořit argumenty pro zalistování v řetězcích
K naplnění cílejsme vycházeli ze zkušeností PR aktivit müsli tyčinek FLY, pro které pracujeme od roku 2001. Průběžně probíhají redakční podpory formou tipů na novinky, tematické články, rozhovory, poskytování výrobků výhercům do soutěží a křížovek. Důvěru novinářů jsme podpořili tiskovou konferencí s prohlídkou provozu. Součástí spolupráce je vyhledávání vhodných promo akcí a řízení reklamních aktivit.
Hlavní média:Tištěná a internetová média pro ženy, muže, společenské, mládežnické, volný čas, sport, odborné potravinářské a marketingové
Monitoring:Výrobky získaly v roce 2012 celkem 28x redakční publicitu ve 25 titulech Výrobky získaly v roce 2013 celkem 40x redakční publicitu ve 33 titulech Výrobky získaly v roce 2014 celkem 53 x redakční publicitu ve 42 titulech
Užitek:PR kampaň oslovila násobně milióny spotřebitelů. Ukázala obaly, popsala složení a účinky na organismus. Spotřebitelé výrobky znají a umí je vyhledat v regálech. V minimalizovaném rozpočtu jsme zajistili kvalitní publicitu, známost výrobků a jejich novinek. Výrobky jsou zalistovány ve většině řetězců.
Kontakt:Ing. Jaroslav Slavík, obchodní ředitel, tel: 272 705 196, mob: 602 347 281, www.rupa.cz
Spolupráce s redakcemi médií 2012 – 2014Spolupráce s redakcemi médií 2012 – 2014Spolupráce s redakcemi médií 2012 – 2014

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps