Případové studie

IVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadel

08 duben 2016

IVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadel

Záměr klienta:Seznámit veřejnost laickou i odbornou s principy a užíváním „neuvěřitelné novinky“ - tepelných čerpadel. Získat důvěru spotřebitelů k tomuto typu vytápění a poukázat na energetickou úspornost při vytápění a ohřevu.
K naplnění cíle
  • jsme navrhli strategii a různé kanály komunikace dle cílových skupin. Každá dostávala jí potřebné informace a argumenty pro pochopení a rozhodnutí. Novináři měli informace od odborníků i uživatelů. Tím technologii pochopili a získali přesvědčení pro doporučení. V médiích jsme vytvořili prostor pro tematické články, poradny a případové studie.
  • 2005 - uspořádali jsme tiskovou konferenci, kde byly představeny výsledky průzkumu, sledujícího spokojenost domácností se zdroji tepla. Publicita materiálů byla významným impulzem pro návštěvy webu a pro růst počtu realizací.
Hlavní média:ČT, ČRO, Informační agentury (ČTK…), deníky a jejich tematické přílohy, ekonomické, společenské tituly, tituly zaměřené na bydlení a průmysl, internetové servery
Monitoring:Materiály byly publikovány a zástupci společnosti citování ve vztahu k tiskové konferenci ve více než 20 médiích.
Užitek:Značka a technologie získaly velmi pozitivní a rozsáhlou mediální publicitu. Veřejnost byla seznámena s novou technologií vytápění, její efektivitou a návratností investice. Zástupci společnosti byli citováni v celém spektru médií a chápáni jako odborníci oboru. PR kampaň proběhla bez reklamního rozpočtu. IVT je s 11 000 instalovanými tepelnými čerpadly dlouhodobě největším dodavatelem tepelných čerpadel v České republice.

Ukázky publicity:

IVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadelIVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadelIVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadelIVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadelIVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadelIVT - Uvedení technologické novinky - tepelných čerpadel
StavitelMůj důmTZBBlesk HobbyMateriál pro stavbuBydlet.cz

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps