Případové studie

Dětský den „S Klokočkou do světa“

08 duben 2016

Autosalón Klokočka - Dětský den „S Klokočkou do světa“

Záměr klienta:Mediální publicitou pořádaného Dětského dne připomenout a představit autosalon široké veřejnosti, tentokrát jako společensky odpovědnou firmu.
K naplnění cílejsme doporučili pozvat novináře médií, jejichž osobní zkušenost a poznání jsou vhodné pro získání důvěry i pro následnou spolupráci. Služba zahrnovala sestavení strategie komunikace s novináři, jejich osobní pozvání, zřízení tiskového centra, rozhovory s účastníky akce. Sestavení tiskové zprávy, její distribuce médiím a následný lobbying k dosažení publicity. Monitoring médií a reporting
Zúčastnilo se:10 novinářů (deníky, ekonomické tituly, internetové servery, společenské časopisy)
Monitoring:Téma získalo publicitu ve více než 6 (šesti) monitorovaných médiích.
Užitek:Akce byla prezentována jako „největší dětský den v Praze se konal u Klokočky“. Firma se tím zviditelnila bez dalších nákladů v médiích jako společnost společensky odpovědná. Velmi vhodná podpora zákaznické věrnosti a podpory u rodičů.

Ukázky publicity:

Dětský den 7.6.2014 „S Klokočkou do světaDětský den 7.6.2014 „S Klokočkou do světaDětský den 7.6.2014 „S Klokočkou do světaDětský den 7.6.2014 „S Klokočkou do světa
Parlamentnilisty.czTrendyzdravi.czMadambusiness.czJarodic.cz

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps