Náš blog

Oslovte odborníka TEĎ
Analýza mediálního pokrytí personálních agentur

29 Únor 2016

Analýza mediálního pokrytí personálních agentur

Poskytujeme dlouhodobě mediální zastoupení společnosti Manpower Česká republika. Podívejte se na naše výsledky v roce 2015, tak jak je prezentuje analýza NEWTON Media, a.s

Z pohledu mediálního dopadu, který zohledňuje čtenost a sledovanost médií, lze považovat za lídra medializace společnost Manpower (317 GRP), která předběhla druhého největšího konkurenta na trhu (282 GRP). Tato skutečnost znamená, že Manpower se objevoval častěji v médiích s vyšším dopadem na čtenáře, diváky a posluchače (např. v televizním a rozhlasovém zpravodajství).

Porovnání celkového mediálního zastoupení

Počty příspěvků o personálních společnostech

Počty příspěvků o personálních společnostech

Graf zachycuje počty příspěvků uveřejněných o sledovaných společnostech v jednotlivých mediatypech a mediální dopad těchto příspěvků. Jednotkou měření mediálního dopadu jsou tzv. GRP body (GRP = Gross rating points), přičemž jeden GRP odpovídá jednomu procentu populace ČR starší patnácti let, tj. skupině 90 000 čtenářů, posluchačů či diváků, kteří se mohli s publikovaným příspěvkem seznámit. Čtenář, který mohl přečíst více než jeden příspěvek, je přitom započten vícekrát. Blíže k mediálnímu dopadu viz Metodika

Vývoj publicity sledovaných společností

Vývoj publicity sledovaných společností

Graf zachycuje vývoj publicity jednotlivých společností v roce 2015 podle počtu zveřejněných příspěvků.

Profilace společností v jednotlivých skupinách médií

Profilace společností v jednotlivých skupinách médií

Grafy zachycují zastoupení jednotlivých společností ve skupinách médií.

Top média o společnosti Manpower

Top média o společnosti Manpower

Graf znázorňuje média, která uveřejnila nejvíce příspěvků o sledované společnosti. Zachycena jsou média, která publikovala devět a více příspěvků.

METODIKA

Úvod a výběr příspěvků

Hlavním cílem analýzy je zmapovat mediální prezenci vybraných personálních agentur v roce 2015 z hlediska počtu zveřejněných příspěvků, jejich rozdělení do jednotlivých mediatypů (tisk, internet, televize a rozhlas) a vysledování tzv. TOP médií, která uveřejnila o sledované společnosti nejvíce příspěvků.

Klíčovým slovem pro výběr příspěvků byly názvy jednotlivých společností, a to ve všech jejich variantách.

Celá analýza je založena na zmapování reálné publicity, tj. zohledňuje i multiplicitně zpracovávané příspěvky regionálního Deníku, které jsou uveřejňovány v jeho regionálních mutacích. Odhlédnutí od této praxe zachycují tzv. „unikátní“ příspěvky.

Analýza zahrnuje všechny příspěvky sledovaného období zaznamenané společností Newton Media a.s. v těchto médiích: viz: http://www.newtonmedia.cz/monitorovana-media (bez Agenturního zpravodajství).

Analýza zdrojových dat

Zdrojová data byla analyzována z různých hledisek. U každého publikovaného příspěvku je sledováno několik formálních a obsahových parametrů, které umožňují následné filtrování, seskupování, vytváření statistik a formulování závěrů.

Základní sledované parametry

Formální parametry jsou nezávislé na obsahu příspěvku a z jeho struktury snadno zjistitelné. Zahrnují: název příspěvku, autora, datum vydání, název média, rubriku / pořad a u tisku stranu.

Mediální dopad

Tento parametr má za cíl lépe než absolutní počty příspěvků prezentovat skutečný mediální obraz sledovaného subjektu tak, jak se dostává k nejširší skupině čtenářů (posluchačů, diváků) médií. Mediální dopad vyjadřuje míru zásahu příspěvku mezi čtenáři (posluchači, diváky) a vychází z „průměrného“ oslovení procentuálního podílu populace starší 15 let, kterou v ČR tvoří 9 milionů obyvatel. Tento parametr vychází především ze čtenosti (sledovanosti) jednotlivých médií, zároveň u tisku zohledňuje umístění článku v rámci titulu.

Vysoká hodnota mediálního dopadu znamená:

  • sledovaná informace zasáhla velké množství různých čtenářů, diváků a posluchačů
  • sledovaná informace zasáhla opakovaně skupinu čtenářů, diváků a posluchačů.

Data o čtenosti (sledovanosti) jednotlivých médií byla převzata z výzkumu Media projekt, který uskutečňují agentury GfK – TN Sofres – STEM/MARK. Výsledky byly získány z internetové stránky Unie vydavatelů na adrese http://www.unievydavatelu.cz/.

Jednotkou měření mediálního dopadu jsou tzv. GRP body (GRP = Gross rating points), přičemž jeden GRP odpovídá jednomu procentu populace ČR starší patnácti let, tj. skupině 90 000 čtenářů, posluchačů či diváků, kteří se mohli s publikovaným příspěvkem seznámit. Čtenář, který mohl přečíst více než jeden příspěvek, je přitom započten vícekrát.

Zdroj

NEWTON Media, a.s.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4
www.newtonmedia.cz

Kontaktujte nás

Najdete nás na Google maps